Ga naar hoofdinhoud

Oudercontacten

Ouders kunnen steeds op school terecht met vragen. Indien U iets wil bespreken met de leerkracht van uw kind is het aanbevolen om (via agenda of briefje) een afspraak te regelen. Indien U dringende zaken hebt, kan U steeds in het bureel terecht. Graag wel een seintje vooraf op het nummer 052/214130. De directie zal U graag helpen met het oplossen van de gestelde problemen.

Op geregelde tijdstippen wordt U als ouder uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op onze school.

Begin september zijn er informatiemomenten voorzien binnen de kleuter- en lagere klassen.

In de maanden november, december, februari, april en juni voorzien wij specifieke individuele besprekingen van de resultaten op het rapport van de lagere afdeling.

Gedurende het schooljaar wordt u op verschillende momenten uitgenodigd om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van Uw kind. De juiste data vindt u hieronder.

Ouders, aarzel niet om contact met de school op te nemen!! Als we samen kort op de bal spelen kunnen er misvattingen en communicatie – stoornissen vermeden worden. Dit vooral in het belang van Uw kind.

Als ouder bestaat de mogelijkheid om toe te treden tot de werkgroep ouders. Daarover krijgt U meer informatie in de eerste schoolweek.

INDIVIDUELE OUDERCONTACTEN LAGER

Eerste semester

- Eerste en tweede graad: week van 23/10 tot 27/10 en van 13/11 tot 17/11/2023

- Derde graad: week van 11/12 tot 15/12 en van 28/12 tot 22/12/2023

Tweede semester

1e lj. en 6e leerjaar: week van 19/02 tot 22/02 en van 26/02 tot 01/03/2024

- 2e, 3e, 4e en 5e leerjaar: week van 26/02 tot 01/03 en van 04/03 tot 08/03/2024

- Problematieken: voor alle klassen: op aanvraag en indien nodig

- Op aanvraag van de leerkracht voor alle klassen: in de eerste helft van juni

- Oudercontact voor ouders die dit wensen, voor alle klassen op donderdag 27 juni 2024.

INDIVIDUELE OUDERCONTACTEN KLEUTERS

Eerste semester

Voor alle kleuterklassen:

week van 27/11/2023 tot 01/12/2023 + week van 04/12/2023 tot 08/12/2023

Tweede semester

K1A + K1B: week van 22/04/2024 tot 26/04/2024 + week van 29/04/2024 tot 03/05/2024

K2 + K3: week van 11/03/2024 tot 15/03/2024 + week van 18/03/2024 tot 22/03/2024

- Op verzoek van de leerkracht: op woensdag 22 mei 2024 ( voor alle kleuterklassen)

- Oudercontact, voor de ouders die dit wensen, voor alle kleuters op vrijdag 28 juni 2024.