Ga naar hoofdinhoud

Rijen

Bij het verlaten van de school hanteren wij een volgorde.

Alle fietsers komen eerst hun fiets halen en gaan dan naar de afgesproken plaats op het 2e deel van de speelplaats.

Alle voetgangers vormen bij het belsignaal een rij. Broers en zussen kunnen de kleuters , mits schriftelijke toestemming van de ouders,ophalen.

Onder begeleiding van 2 leerkrachten gaan de voetgangers, gevolgd door de fietsers, richting hekken.

Mogen wij vragen om de doorgang niet te belemmeren zodat iedereen op een rustige en gestructureerde manier de school kan verlaten.

Ouders, grootouders, die een kleuter komen ophalen wachten op de autovrije zone voor de schoolpoort totdat alle leerlingen van het lager de school hebben verlaten.

De kleuterjuffen blijven bij de kleuters totdat deze zijn opgehaald.