Ga naar hoofdinhoud

Schoolafspraken kleuters

’s Morgens:

De kleuters worden ’s morgens afgezet aan de groene poort. Op de eerste schooldag van een kleuter mogen de ouders hun kind vergezellen tot in de klas. Daarna worden ook zij afgezet aan de groene poort. Juf Lies staat elke ochtend aan de poort om de kindjes te verwelkomen. Ze gaan na het belsignaal samen naar de klas. De kleuters van 1B en de 2e en 3e kleuterklas vormen na het belsignaal een rij

’s Avonds:

De kleuters van de 1e kleuterklas A ( juf Lies) worden langs de achterdeur van de klas afgehaald (via speeltruck). Alle kleuters van de 1e kleuterklas B, 2e en 3e kleuterklas nemen plaats op de bankjes onder de overdekte speelplaats. Ouders, grootouders, komen de kleuters afhalen op de speelplaats na het belsignaal.

Nadat de kleuters zijn afgehaald verlaten de leerlingen van het lager de school klas per klas de school onder begeleiding van de leerkracht.