Ga naar hoofdinhoud

Schoolraad

Dit orgaan geeft advies voor het schoolbeleid. De leden worden voor 4 jaar verkozen.

In de schoolraad zetelen afgevaardigden van zowel Appels als Oudegem.

De afvaardiging bestaat uit een luik leerkrachten, ouders en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.